Profesjonalizm

Profesjonalizm

Łączymy specjalistyczną wiedzę prawną z doświadczeniem biznesowym.

Zaangażowanie

Zaangażowanie

Wyróżnia nas pełne zaangażowanie i świetna znajomość rynku.

Indywidualne podejście

Indywidualne podejście

Każdego klienta obsługujemy indywidualnie w zależności od jego potrzeb.

Kariera

Oferujemy naszym współpracownikom pracę w dynamicznym i twórczym zespole, z jasno określoną ścieżką kariery zawodowej. Kwartalny system oceny pracowników, pozwala poznać Państwa potrzeby oraz zorganizować odpowiedni program szkoleń dla osób, które chcą rozwijać swoje kompetencje.

Warunki pracy i współpracy ustalane są indywidualnie.

Kandydacie do pracy/współpracy:
Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest ADAMUS Kancelaria Radców Prawnych A. Adamus, A. Jastrzębski s.c., ul. Barska 7/3, 31-157 Kraków. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit.a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, o którym mowa w art. 22¹ Kodeksu Pracy. Macie Państwo prawo wycofania przedmiotowej zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt z Biurem: kancelaria@adamuskancelaria.pl, a także możliwość dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych do czasu wycofania tej zgody. Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi rekrutacji.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

Praktyka

Praktykę w Kancelarii mogą odbywać studenci IV lub V roku studiów prawniczych. Praktyka w Kancelarii to doskonała możliwość zdobycia doświadczenia w pracy z Klientem oraz umiejętności budowania relacji partnersko-biznesowych. To także doskonała okazja do poznania, jak wygląda stosowanie prawa w praktyce oraz na czym polega praca prawnika.

Warunki praktyki ustalane są indywidualnie.

Kandydaci na praktyki:
Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest ADAMUS Kancelaria Radców Prawnych A. Adamus, A. Jastrzębski s.c., ul. Barska 7/3, 31-157 Kraków. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Macie Państwo prawo wycofania przedmiotowej zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt z Biurem: kancelaria@adamuskancelaria.pl, a także możliwość dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w procesie realizacji praktyk. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2

PROGRAM PRAKTYK WAKACYJNYCH

KONTAKT TELEFONICZNY: 502 – 310 – 097

ZAPRASZAMY!